Ευτυχία Μέγγου

Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
Φυσικής, με κατεύθυνση Φυσικής Περιβάλλοντος. Έχει παρακολουθήσει τα
επιμορφωτικά προγράμματα “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη” και “Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης” του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Εντάχθηκε στο διδακτικό
προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2023.

ΨΥΛΟΛΥΧΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σπούδασε στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία (2010 έως σήμερα) στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2018.

Ραχήλ Ροδονίδου

Σπούδασε παιδαγωγικά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, με εξειδίκευση στην
αγωγή των παιδιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διαθέτει προϋπηρεσία στη διδασκαλία
σχολικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας.

ΣΤΑΘΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΤΑΘΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Σπούδασε παιδαγωγικά με ειδίκευση στην προσχολική ηλικία και την ειδική αγωγή.
Έχει πτυχίο μουσικής. Συμμετείχε σε ετήσιο σεμινάριο για το θεατρικό παιχνίδι και
σε αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη σχολικών
μαθημάτων (25 χρόνια περίπου), καθώς και την οργάνωση παιδικών
προγραμμάτων, σχολικών γιορτών και εκδηλώσεων. Εντάχθηκε στο διδακτικό
προσωπικό του κέντρου μελέτης ´´Αλγοριθμάκι´´ το 2023.