Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα
Φυσικής, με κατεύθυνση Φυσικής Περιβάλλοντος. Έχει παρακολουθήσει τα
επιμορφωτικά προγράμματα “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη” και “Ειδική Αγωγή: Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης” του
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ. Εντάχθηκε στο διδακτικό
προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2023.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *