Σπούδασε παιδαγωγικά στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, με εξειδίκευση στην
αγωγή των παιδιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διαθέτει προϋπηρεσία στη διδασκαλία
σχολικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας.

Related Works

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *